Naarmate een evenement door de jaren heen groeit, stijgt ook de behoefte aan meer veiligheid. We willen immers dat de bezoekers komen om zich te amuseren.
‘VEILIGHEID, EEN PRIORITEIT’ blijft ons motto, ook dit jaar.

Daarom dan ook dat de organisatie van BEACHPOP dit jaar enkele ‘nieuwe’ richtlijnen zal hanteren om het ganse evenement in goede en veilige banen te leiden.
Wij hopen dan ook te mogen verwachten dat onze bezoekers deze richtlijnen zullen volgen.

1) TICKETS WORDEN NOCH TERUGBETAALD, NOCH OMGEWISSELD. VERBODEN ZIJN: FLESSEN, BLIKJES, SCHERPE VOORWERPEN, WAPENS, ALCOHOL, DRUGS. ALVORENS HET TERREIN TE BETREDEN KAN JE HIER SPORADISCH OP GEFOUILLEERD WORDEN. BIJ WEIGERING WORDT DE TOEGANG NIET VERLEEND. KOOP JE TICKET NIET OP STRAAT, DE KANS BESTAAT DAT HET VERVALST IS. KOOP ENKEL BIJ DE GEVESTIGDE VERKOOPADRESSEN. DE TOEGANG KAN STEEDS GEWEIGERD WORDEN OOK AL HEB JE EEN TICKET. DE ARTIESTEN, DE ORGANISATOREN, HUN AGENTEN EN BEDIENDEN KUNNEN NIET AANSPRAKELIJK GESTELD WORDEN VOOR SCHADE, VERLIES OF DIEFSTAL, NOCH VOOR OM HET EVEN WELK GEBEURLIJK ONGEVAL. TOEGANG BENEDEN DE LEEFTIJD VAN 16 JAAR KAN VERBODEN WORDEN DOOR DE ORGANISATIE OF DE DAARTOE BEVOEGDE OVERHEIDSDIENSTEN. TOEGANGSPRINCIPE : BINNEN = BINNEN

2) BINNEN = BINNEN
Eens u het festivalterrein betreedt, wordt uw ticket ongeldig gemaakt. Wanneer u het festivalterrein wenst te verlaten zal u geen stempel of polsbandje ontvangen. Wenst u na het verlaten van het terrein opnieuw binnen te komen zal u opnieuw de toegang dienen te betalen.

Hot News


© 2008 De Plezante Mannen